Sổ đỏ Lạc Hồng Viên (Giấy chứng nhận quyền sử dụng khuôn viên phần mộ) nhận như nào ? Thời hạn nhận được giấy chứng nhận là bao lâu?

so do lac hong vien

Nghiatrangtamlinh.com gửi tới Quý khách hàng quy trình nhận Sổ đỏ Lạc Hồng Viên (Giấy chứng nhận quyền sử dụng khuôn viên phần mộ) như sau :

Sau khi Khách hàng đã hoàn thiện các bước ban đầu như dưới đây thì Khách hàng đã có thể nhận Sổ đỏ Lạc Hồng Viên (Giấy chứng nhận quyền sử dụng khuôn viên phần mộ) :

  • Tìm hiểu về Lạc Hồng Viên
  • Liên hệ với chuyên viên tư vấn qua Hotline : 0964 657 111
  • Cùng chuyên viên tư vấn tham quan trực tiếp Lạc Hồng Viên
  • Thống nhất gia đình về việc chốt vị trí khuôn viên phần mộ tại Lạc Hồng Viên
  • Làm thủ tục đặt cọc ( nếu thời gian hoàn thiện Hợp đồng kéo dài )
  • Thanh toán 100% tiền đất

Trong Hợp đồng cung cấp quyền sử dụng khuôn viên phần mộ, tại ĐIỀU 4: QUYỀN, NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A, khoản 4.1 đã thể hiện rõ rằng :

ĐIỀU 4: QUYỀN, NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

4.1     Cam kết đảm bảo tính hợp pháp và chất lượng công trình của Dự án trong đó có khuôn viên phần mộ được mô tả tại điều 2 của Hợp đồng này.

4.2     Cung cấp cho Bên B bản sao có chứng thực 01 (một) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK834249 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình cấp ngày 25 tháng 11 năm 2008 cho Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương Mại Toàn Cầu, và cung cấp 01 (một) giấy chứng nhận quyền sử dụng khuôn viên phần mộ do Chi nhánh Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương Mại Toàn Cầu – Lạc Hồng Viên cấp được nêu ở điều 2, sau khi có biên bản bàn giao Khuôn viên phần mộ có xác nhận của hai bên sau 7 (bẩy) ngày kể từ ngày ký hợp đồng này.

4.3     Trên cơ sở Bên B hoàn thành nghĩa vụ thanh toán chi phí hợp đồng cung cấp hạ tầng Khuôn viên phần mộ quy định tại điều 3 của Hợp đồng này, Bên A sẽ thực hiện các thủ tục chuyển quyền sử dụng Khuôn viên phần mộ cho Bên B. Giấy chứng nhận quyền sử dụng Khuôn viên phần mộ do Chi nhánh Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương Mại Toàn Cầu – Lạc Hồng Viên cấp cho Bên B được trích lục từ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK834249 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình cấp ngày 25 tháng 11 năm 2008.

4.4     Bên A được quyền bảo lưu quyền sử dụng Khuôn viên phần mộ cho đến khi Bên B hoàn thành nghĩa vụ tài chính cho Khuôn viên phần mộ theo quy định tại Hợp đồng này.

Tuy nhiên để có thể nhận được Sổ đỏ Lạc Hồng Viên (Giấy chứng nhận quyền sử dụng khuôn viên phần mộ), khách hàng phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của bên mua như :

  • Đảm bảo tư cách pháp lý hợp pháp để giao kết hợp đồng này;
  • Sử dụng Khuôn viên phần mộ đúng mục đích quy định tại Hợp đồng này. Thực hiện các quy định về điều hành, quản lý của Ban quản lý Lạc Hồng Viên;
  • Thanh toán đủ 100% số tiền mua khuôn viên phần mộ

Ngoài thời gian 07 (bảy) ngày kể từ ngày ký Hợp đồng, khách hàng sẽ được nhận Sổ đỏ Lạc Hồng Viên (Giấy chứng nhận quyền sử dụng khuôn viên phần mộ) tại trụ sở Công ty 683 Lạc Long Quân, hoặc chuyên viên tư vấn sẽ trả Sổ đỏ tại nhà riêng của Khách hàng

Nghĩa trang tâm linh Lạc Hồng Viên

Đ/c : 90+92 đường Thịnh Lang, Tổ 16 phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình
SĐT: 0989.273.398
Email : Phucha.lhv@gmail.com

Liên hệ
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Hotline: 0989.27.33.98 - Hoàng Hà - phó phòng Kinh Doanh
Hoàng Hà - Trường phòng Kinh Doanh